• CWR Plant

    Impianti CWR

    Riciklimi i impiantit të plotë të riciklimit të mbetjeve të prishjes Riciklimi i mbetjeve të riciklimit të mbetjeve, kryesisht për ndërtime urbane, blloqet e betonit të armuar, betoni i thjeshtë, blloqet me tulla dhe tjegulla, druri dhe materiale të tjera të prodhuara nga prishja e shtëpive janë thyer, renditur, skanuar, beton dhe blloku i tullave bëhet agregat dhe rërë, për të bërë tulla betoni ose pa pjekje, plastika, druri, hekuri zgjidhen për riciklim, realizojnë mbeturinat në burimet e disponueshme ... ...
  • Crawler Mobile Crusher

    Crusher Crawler Mobile

    Crusher Mobile Crawler Stacioni dërrmues plotësisht i lëvizshëm i llojit Crawler zbatohet në trajtimin e mbetjeve të ndërtimit, prodhimin e gurit, minierat dhe fusha të tjera. Stacioni dërrmues celular miraton dizajn inovativ dhe fleksibël. Stacioni i thërrmimit ka gjeneratorin e tij, i cili mund të realizojë lëvizjen e shpejtë të vendit të punës dhe është i përshtatshëm për funksionimin e vendit të shkatërrimit të ndërtesës. Automjeti miraton telekomandë, i cili mund të realizojë funksionimin në distancë conf Konfigurimi i avancuar i makinës dërrmuese, stabl ...